Unser team

Avv. Luigi Goglia
avv. Simona Lavagnini
Avv. Margherita Stucchi

Avv. Tankred Thiem
Avv. Brenda Villa
Avv. Alessandro Bura

Avv. Giorgio Rapaccini
Avv. Valentina Cerrigone
Avv. Una Grundmane

Avv. Giorgio Grisa